top of page
Lieselotte Vloeberghs

22/09/2019 - 28/09/2019

Lieselotte Vloeberghs

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


EN:

Lieselotte Vloeberghs practices drawing and performance. She is in residence at Chateau Nour in September. At the Summer Solstice Dream exhibition in June, she took advantage of the window that opens on the street to weave a link between the exhibition space and the public space, by handwriting with clay a sentence that announces her performance during which her companion greet passers-by from inside the gallery, creating a new and unexpected relationship with the neighborhood.

FR:

Lieselotte Vloeberghs pratique le dessin et la performance. Elle est en résidence à Chateau Nour en septembre. Lors de l’exposition Summer Solstice Dream, en juin, elle avait profité de la vitrine qui donne sur la rue pour tisser un lien entre l’espace d’exposition et l’espace public, en y inscrivant à la main avec de l’argile une phrase qui annonce sa performance durant laquelle son comparse salue les passants depuis l’intérieur de la galerie, créant un rapport nouveau et inattendu avec le voisinage. 

NL:

Lieselotte Vloeberghs oefent tekenen en spelen. Ze is in september in residentie op Chateau Nour. Tijdens de Summer Solstice Dream-tentoonstelling in juni maakte ze gebruik van het raam dat uitkomt op de straat om een ​​link te leggen tussen de tentoonstellingsruimte en de openbare ruimte, door handschrift met klei een zin die zijn uitvoering aankondigt, waarin zijn partner voorbijgangers groet vanuit de galerij, waardoor een nieuwe en onverwachte relatie met de buurt ontstaat.

bottom of page