top of page
An owl is an owl, and a swan is a swan, but a crow is only partially crow and partially the sound a rooster makes.

12/10/2018 - 14/10/2018

Reinier Vrancken

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Opening: 12 October, 6-10pm

Exhibition: 13 – 14 October, 2-6pm
Curated by P//////AKT 
Komplot 90 Chaussée de Forest/Vorste steenweg 1060 Brussels

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


EN:

Does Reinier Vrancken claim that the crow is the world’s smallest bird? In ‘An owl is an owl, and a swan is a swan, but a crow is only partially crow and partially the sound a rooster makes’ it doesn’t seem that it has much to do with scale. It has all to do with two overlapping things that share the same name. Vrancken claims that through this overlapping a division occurs by which the crow is separated into two incompatible halves; the animal that strangely enough belongs to the songbirds group and the sound a rooster makes. The works in this exhibition all relate in their own way to how things simultaneously overlap and divide. The way they overlap is regularly rooted in language. Vrancken presents these ambiguous works in a rather subtle way. In An owl is an owl, and a swan is a swan, but a crow is only partially crow and partially the sound a rooster makes Reinier Vrancken shows us one thing represented by an image and not a title, a tissue allegedly used by David Bowie accompanied by an apologetic statement, and an artist book telling us that Lawrence Weiner is actually our alphabet’s sixth letter.

FR:

Reinier Vrancken prétend-il que le corbeau est le plus petit oiseau du monde? Dans «Un hibou est un hibou, et un cygne est un cygne, mais un corbeau n’est que partiellement corbeau et partiellement le son d’un coq» on n’a pas l’impression que cela a beaucoup à voir avec la taille. Tout cela a à voir avec deux choses qui se chevauchent et qui partagent le même nom. Vrancken prétend que, par ce chevauchement, se produit une division par laquelle le corbeau est séparé en deux moitiés incompatibles; l'animal qui appartient étrangement au groupe des oiseaux chanteurs et au son produit par un coq. Les œuvres présentées dans cette exposition décrivent toutes à leur manière la manière dont les choses se chevauchent et se divisent simultanément. La manière dont elles se chevauchent est régulièrement ancrée dans la langue. Vrancken présente ces œuvres ambiguës de manière assez subtile.

NL:

Beweert Reinier Vrancken dat de kraai ’s werelds kleinste vogel is? Het lijkt er niet op dat het in ‘An owl is an owl, and a swan is a swan, but a crow is only partially crow and partially the sound a rooster makes’ over schaal gaat. Het gaat eerder om twee dingen die overlappen door een overeenkomstige benaming die ze delen. Het resultaat van deze overlapping betekent volgens Vrancken een ware opdeling van de kraai. Een opdeling in enerzijds het dier, dat vreemd genoeg behoort tot de groep van zangvogels, en het geluid dat een haan maakt. De kunstwerken in de tentoonstelling verhouden zich allemaal op hun eigen manier tot hoe dingen elkaar tegelijkertijd overlappen en buitensluiten, en vinden hun oorsprong in taal. Vrancken toont deze vaak dubbelzinnige werken op subtiele wijze. In An owl is an owl, and a swan is a swan, but a crow is only partially crow and partially the sound a rooster makes toont Reinier Vrancken ons een ding dat niet door een titel wordt gerepresenteerd maar door een beeld, een tissue waarvan wordt beweerd dat hij door David Bowie is gebruikt die gepaard gaat met een verontschuldigende tekst en een kunstenaarsboek over hoe Lawrence Weiner eigenlijk de zesde letter van ons ABC is.

Reinier Vrancken
Reinier Vrancken
Reinier Vrancken
Reinier Vrancken
bottom of page